Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 5111
  • Tất cả: 728775
Thông báo tuyển sinh

Căn cứ Điều lệ trường mầm non banhành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng BộGD&ĐT;

Căn cứ Công văn số 645/SGDĐT-KTKĐ ngày 10/5/2018 của SởGD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 vàlớp 6 năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 758/UBND-GDĐT ngày 21/5/2018 của Ủy bannhân dân quận Hải An về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học2018-2019;

Căncứ vào tình hình thực tế của nhà trường, nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynhhọc sinh;

Trườngmầm non Cát Bi thông báo tuyển sinh (kèm theo kế hoạch tuyển sinh số 53/ KH –TMN ngày 24/5/2018) năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tuyển sinh các đối tượngtrẻ: từ 24 tháng đến 72 tháng.

- Tuyển sinh số học sinh trên địa bàn phường Cát Bi(Ưu tiên con gia đình chính sáchvà có khẩu địa bàn Cát Bi).

- Tuyển sinh ngoài khu vực sau khi đã tuyển hết số họcsinh trên địa bàn trường Cát Bi.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: -Phòng hành chính trường mầm non Cát Bi.

3.Thời gian tuyểnsinh:

- Tiếp nhận hồ sơ học sinh từ ngày 02/07/2018 đến ngày 31/7/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Sáng từ 8h - 11h               - Chiều từ 14h - 17h.

- Ngày 31/07/2018 nhà trườngcông khai kết quả tuyển sinh, phụ huynh đến trường nhận kết quả tuyển sinh.

4.Hồ sơ tuyển sinh gồm :

           - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

-Bản photocopy hộ khẩu (kèm theobản chính để đối chiếu).

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: -Tổng số trẻ truyển sinh: 120. Trongđó:

+ Nhà trẻ ( 24 – 36 tháng): 23trẻ.                       +4 tuổi: 16 trẻ

+ 3 tuổi: 66trẻ.                                                    + 5 tuổi: 05 trẻ

                                                                                         TM. NHÀ TRƯỜNG