Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 3873
  • Tất cả: 554720
Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sáng tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ trong trường mầm non” năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch số 96/KH – TMN ngày 4 tháng 10 năm 2017 của Trường Mầm non Cát Bi kế hoạch chuyên đề “ Xây dựng trường Mầm Non lấy trẻ làm trung tâm năm học  2017 - 2018”.

Trường Mầm Non Cát Bi xây dựng kế hoạch hội thi “ Sáng tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ trong trường mầm non năm học 2017 – 2018 ” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

-  Phát huy tiềm năng, khuyến khích đội ngũ CBGVNV tích cực nghiên cứu cải tiến, sáng tạo các thiết bị đồ dùng , đồ chơi cho trẻ. Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong nhà trường.

- Thông qua phong trào, phát hiện và nhân rộng các mô hình sáng tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường được giao lưu, trao đổi, học tập về kinh nghiệm cải tiến, sáng tạo, khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường, thiết bị , đồ dùng đồ chơi đã được xây dựng.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, phổ biến sâu rộng về nội dung của phong trào tới đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên và phụ huynh để đảm bảo thực hiện phong trào có chất lượng.

- Tổ chức phong trào thi đua phải tạo được động lực tích cực, bảo đảm hiệu quả, gắn việc thực hiện nhiệm vụ của phong trào “Sáng tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho trẻ trong trường mầm non” với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên đề “ Xây dựng trường Mầm Non lấy trẻ làm trung tâm”, gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với việc nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục  cho trẻ mầm non.

- 100% các đồng chí giáo viên trong toàn trường tham gia tích cực đem lại hiệu quả thiết thực.

- Việc sáng tạo, cải tiến thiết bị đồ dùng , đồ chơi cho trẻ phải thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của trường, lớp. Khuyến khích phát huy môi trường thiên nhiên, cải tiến từ vật liệu dễ kiếm, hình thức đa dạng, đảm bảo an toàn tuyệt đối thiết bị, đồ chơi, trong thiết kế và trong sắp xếp sử dụng.

II. NỘI DUNG

- Xây dựng kế hoạch, biểu điểm đánh giá “ sáng tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi  cho trẻ mầm non năm học  2017 – 2018”.

- Tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả vai trò, ý nghĩa, công dụng của thiết bị, đồ chơi, khuyến khích trẻ chủ động, hứng thú, tích cực vận động đến từng giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Từ đó lựa chọn, thiết kế, sáng tạo thiết bị đồ dùng , đồ chơi phù hợp về nội dung, yêu cầu độ tuổi.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn phát huy ý tưởng, thảo luận trao đổi ý kiến, tìm các biện pháp cải tiến các thiết bị đồ dùng, đồ chơi  cho trẻ.

- Tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các thiết bị đồ dùng, đồ chơi có tính sáng tạo, hiệu quả cao trong quá trình thực hiện tới toàn thể CBGVNV trong toàn trường.

- Tuyên truyền, phối kết hợp với các bậc phụ huynh cùng tham gia, đóng góp ý tưởng thiết kế, tham gia làm thiết bị, đồ chơi sáng tạo với giáo viên, nhân viên, ủng hộ về vật chất, tinh thần..

- Biểu dương khen thưởng những tổ nhóm, cá nhân có sự cố gắng nỗ lực trong việc thiết kế, cải tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ đạt kết quả cao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- 100% các đồng chí giáo viên tham gia hội thi “Sáng tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi  cho trẻ trong trường mầm non” dưới hình thức tập trung theo tổ khối chuyên môn, theo từng lớp. Yêu cầu mỗi lớp dự thi một sản phẩm đồ dùng.

- Giáo viên các tổ khối họp bàn, lên kế hoạch, xây dựng ý tưởng thiết kế sáng tạo các thiết bị đồ dùng đồ chơi.

- Triển khai làm các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đã thiết kế xây dựng.

- Tuần 2/1/2018 nhà trường  đánh giá kết quả các sản phẩm thiết bị đồ dùng, đồ chơi sáng tạo các lớp theo tiêu chí biểu điểm.

Trên đây là kế hoạch hội thi “ Sáng tạo thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non năm học  2017 – 2018”. Các bộ phận nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời với ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời.

                                                                                                             TM. NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                          Nguyễn Thị Thu Hường