Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 686
  • Trong tuần: 6696
  • Tất cả: 578655
Lịch công tác tháng 3 năm 2018

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

1. Công tác giáo dục

- Chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường giáo dục, cải tạo môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học

     - Kiểm tra toàn diện giáo viên. Kiểm tra hoạt động góc các lớp

     - Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố.

     - Tổ chức chuyên đề tổng thể xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm cho Quận dự.

     - Thi giảng thực tập đợt 1. Tổng kết hòan thành điểm thực tập đánh giá đợt 1.

- Đón đoàn kiểm tra của PGD về kết qủa thực hiện nhiệm vụ năm học, chất lượng thực hiện chương trình GDMN và công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè 

     - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

    - Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ sổ sách.

2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng

- Kiểm tra quy trình hoạt động bếp ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra 3 cô nuôi.

- Đánh giá trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

- Cân đo giai đoạn 3.

B. LỊCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung

Bộ phận

thực hiện

Ghi chú

 điều chỉnh

Tuần từ 1/3 đến 10/3/2018

1/3

- Kiểm tra toàn diện lớp 4A1 & 5A3

BGH

 

- Kiểm tra công tác tạo môi trường, cơ sở vật chất các lớp

BGH

 

2/3: 8h00

- Giáo sinh thực tập lên tiết minh họa phương pháp

HPCM- GV-SV.

 

2/3: 13h00

- Các lớp tổng vệ sinh môi trường trong lớp

GV-NV

 

3/3

- Thi lý thuyết giáo viên giỏi Thành Phố

GV

 

5/3

 

- 12h30: Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/03/2018

CBGV-NV

 

- 14h00: Giao ban Hiệu trưởng các trường của PGD tại THCS Lê Lợi

HT

 

- Cân đo trẻ giai đoạn 3.

YT-GV

 

6/3

- Bốc thăm đề thi thực hành Giáo viên giỏi TP và xây dựng tiết dạy cho 3 đ/c dự thi

GV

 

7/3

- Trường dự giờ 3 tiết dạy thi giáo viên giỏi TP

BGH-TT

 

8/3

- 14h00: PGD dự giờ góp ý 3 tiết dạy thi TP

GV

 

9/3

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

BGH

 

Tuần từ  12/3đến 17/3/2018

12- 24/3

- Đón đoàn kiểm tra của PGD về kết qủa thực hiện nhiệm vụ năm học, chất lượng thực hiện chương trình GDMN và công tác phòng chống dịch bệnh.

BGH GV-NV

 

13/3

- Thi thực hành giáo viên dạy giỏi Thành Phố

GV

 

14/3

- Kiểm tra quy trình hoạt động bếp ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra 3 cô nuôi.

BGH-TT-YT

 

15/3

- Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ sổ sách.

BGH

 

16/3

- Đánh giá trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

BGH

 

Tuần từ  19/3 đến 24/3/2018

19/3

- Thi Giảng thực tập lần 1

HPCM-GV-SV

 

20/3

- Kiểm tra các lớp chuyên đề Lấy trẻ làm trung tâm

BGH

 

22/3

- Sinh hoạt chuyên môn cấp Quận tại MN Tràng Cát

BGH-TT

 

23/3

- Đón đoàn kiểm tra PGD việc thực hiện chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm.

CBGV-NV

 

Tuần từ  26/3 đến 31/3/2018

27/3

- Sinh hoạt chuyên môn các tổ khối

HP-GVNV

 

28/3: 8h00

- Sinh hoạt chuyên môn cấp Quận tại MN Bảo Châu

BGH-TT

 

30/3

- Nộp kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018- 2019

BGH