Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 5137
  • Tất cả: 728801
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG MẦM NON CÁT BI

Số: 53/KH-TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cát Bi, ngày 24 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Công văn số 645/SGDĐT-KTKĐ ngày 10/5/2018 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 758/UBND-GDĐT ngày 21/5/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hải An về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh học sinh;

Trường mầm non Cát Bi xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện.

2. Đảm bảo ưu tiên gia đình chính sách trên địa bàn phường được học tại trường.

3. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tuyển sinh các đối tượng trẻ: từ 24 tháng đến 72 tháng.

- Tuyển sinh số học sinh trên địa bàn phường Cát Bi (Ưu tiên con gia đình chính sách và có khẩu địa bàn Cát Bi).

- Tuyển sinh ngoài khu vực sau khi đã tuyển hết số học sinh trên địa bàn trường Cát Bi.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Phòng hành chính trường mầm non Cát Bi.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Sáng từ 8h - 11h               - Chiều từ 14h - 17h.

- Tiếp nhận hồ sơ học sinh từ ngày 02/07/2018 đến ngày 31/7/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm :

- Đơn xin học (theo mẫu).

           - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản photocopy hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể

* Số liệu điều tra phổ cập giáo dục tính đến tháng 5 năm 2018:

Năm sinh

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Độ tuổi

5 tuổi

4 tuổi

3 tuổi

2 tuổi

1 tuổi

0 tuổi

Số lượng

228

201

232

198

152

25

          * Chỉ tiêu xét tuyển Ủy ban nhân dân Quận giao & Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2018 - 2019:

Nội dung

Tổng

Nhà trẻ

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

UBND quận giao

320

1

25

4

100

3

90

3

105

Đã học tại trường

208

0

0

1

34

3

74

3

100

Tuyển mới

112

1

23

3

66

 

16

 

5

Tổng

320

1

23

3

102

3

90

3

105

 

III. TỔ CHỨC - THỰC HIỆN

1. Nhà trường yêu cầu các bộ phận tuyển sinh thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và các quy định về công tác tuyển sinh.

2. Bộ phận văn phòng:

- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày tháng sinh...

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ học sinh phải ghi vào mặt sau của hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy khai sinh: “đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.

3. Hồ sơ tuyển sinh: các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh lưu trữ đầy đủ hồ sơ và kiểm tra công tác tuyển sinh:

- Văn bản hướng dẫn tuyển sinh;

- Quyết định tuyển sinh;

- Kế hoạch tuyển sinh;

- Biên bản tổng kết công tác tuyển sinh;

- Danh sách học sinh được nhận vào học tại trường năm học 2017 - 2018 được dán niêm yết công khai.

-  Kết thúc tuyển sinh, đồng chí Phó Hiệu trưởng lập danh sách học sinh được tuyển báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT, UBND Phường Cát Bi, thông báo công khai danh sách lớp, giáo viên, lịch tập trung học sinh, bố trí thời gian hợp lý để tổ chức hướng dẫn cho các cháu làm quen với nhà trường.

 Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nghiêm túc. Trong quá trình tuyển sinh, nếu có gì không rõ hoặc trái với nguyên tắc tuyển sinh các đồng chí trong Ban tuyển sinh báo cáo về Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                                         TM. NHÀ TRƯỜNG

- UBND Quận, Phòng GD&ĐT;

- Lưu hồ sơ, VT.