Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 2866
  • Tất cả: 486354
Danh sách phân công nhiệm vụ năm học 2017- 2018
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, Nhiệm vụ Bộ phận Trình độ
1 Bùi Thị Kim Hương 13/12/1975   Hiệu trưởng BGH ĐH SPMN
2 Lương Thị Hiền 06/07/1976   Phó HTND BGH ĐH SPMN
3 Nguyễn Thị Thu Hường 08/11/1980   Phó HTCM BGH ĐH SPMN
4 Mạc Thị Thảo 12/05/1964   Giáo viên Nhà trẻ TC SPMN
5 Bùi Thị Hà Thắm 10/06/1987   Giáo viên Nhà trẻ ĐH SPMN
6 Nguyễn Thị Diện 01/07/1973 Tổ trưởng Giáo viên 3A1 ĐH SPMN
7 Nguyễn Thị Duyên B 27/09/1987   Giáo viên 3A1 ĐH SPMN
8 Vũ Thị Thu Thảo 03/09/1978 Tổ phó Giáo viên 3A2 ĐH SPMN
9 Đoàn Thu Hà 13/12/1984   Giáo viên 3A2 TC SPMN
10 Bùi Bích Ngọc 03/10/1989   Giáo viên 3A3 ĐH SPMN
11 Bùi Thị Thảo 22/07/1986   Giáo viên 3A3 TC SPMN
12 Hoàng Thị Thuỷ 04/11/1968 Tổ trưởng Giáo viên 4A1 CĐ SPMN
13 Bùi Thị Kim Nhung 10/03/1974   Giáo viên 4A1 ĐH SPMN
14 Nguyễn Thị Phương 03/04/1972   Giáo viên 4A2 ĐH SPMN
15 Lê Thị Kim Oanh 17/01/1963   Giáo viên 4A2 TC SPMN
16 Bùi Thị Thu Thương 26/06/1991   Giáo viên 4A2 TC SPMN
17 Hoàng Thị Thêu 02/04/1974 Tổ phó Giáo viên 4A3 ĐH SPMN
18 Đào Thị Hồng Phúc 29/02/1984   Giáo viên 4A3 ĐH SPMN
19 Nguyễn Thị Thuý 01/09/1969   Giáo viên 4A4 ĐH SPMN
20 Nguyễn Thị Duyên A 18/12/1986   Giáo viên 4A4 ĐH SPMN
21 Nguyễn Thị Thuỷ 21/02/1974   Giáo viên 5A1 ĐH SPMN
22 Vũ Thị Thuý Hường 19/06/1973   Giáo viên 5A1 ĐH SPMN
23 Nguyễn Thị Thuyết 20/04/1981   Giáo viên 5A2 ĐH SPMN
24 Lê Thị Liễu 08/10/1976 Tổ phó Giáo viên 5A2 ĐH SPMN
25 Nguyễn Thị Hoa 29/02/1986   Giáo viên 5A2 ĐH SPMN
26 Hoàng Thị Thu Hà 13/02/1976 Tổ trưởng Giáo viên 5A3 ĐH SPMN
27 Nguyễn Thị Nhiên 25/11/1973   Giáo viên 5A3 CĐ SPMN
28 Ng. Thị Thu Hương 29/10/1973   Giáo viên 5A3 ĐH SPMN
29 Hà Thị Hồng Thái 26/09/1979 Tổ trưởng Kế toán Tổ văn phòng ĐH TCKT
30 Đặng Thị Bình Nguyên 12/06/1979   Thủ quỹ TC SPMN
31 Vũ Thị Kha 26/07/1991   Y tế TC Y
32 Nguyễn Thị Hương 20/06/1980 Tổ trưởng NV phục vụ Tổ phục vụ CĐ Nấu ăn
33 Phạm Thúy Ngân 20/11/1977   NV phục vụ CĐ Nấu ăn
34 Vũ Thị An 25/12/1973   NV phục vụ CĐ Nấu ăn
35 Bùi Thị Thu Hà 12/02/1988   NV phục vụ TC Nấu ăn
36 Đỗ Thị Ngân 25/08/1981   NV phục vụ TC Nấu ăn
37 Vũ Văn Yên 1950   Bảo vệ Bảo vệ - Lao công KCM
38 Vũ Xuân Bản 1950   Bảo vệ KCM
39 Hà Thị Hiên 1955   Lao công KCM