Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 2963
  • Tất cả: 402065
Danh sách phân công nhiệm vụ năm học 2017- 2018
Y BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON CÁT BI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ,
Nhiệm vụ
Tổ,
Bộ phận
Trình độ chuyên môn
1 Bùi Thị Kim Hương 13/12/1975 Hiệu trưởng BGH ĐH SPMN
2 Lương Thị Hiền 06/07/1976 Phó HTND BGH ĐH SPMN
3 Nguyễn Thị Thu Hường 08/11/1980 Phó HTCM BGH ĐH SPMN
4 Mạc Thị Thảo 12/05/1964 Giáo viên Nhà trẻ TC SPMN
5 Đoàn Thu Hà 13/12/1984 Giáo viên Nhà trẻ TC SPMN
6 Nguyễn Thị Duyên B 27/09/1987 Giáo viên Nhà trẻ ĐH SPMN
7 Nguyễn Thị Diện 01/07/1973 Giáo viên 3A1 ĐH SPMN
8 Bùi Thị Hà Thắm 10/06/1987 Giáo viên 3A1 ĐH SPMN
9 Vũ Thị Thu Thảo 03/09/1978 Giáo viên 3A2 ĐH SPMN
10 Nguyễn Thị Hoa 18/12/1986 Giáo viên 3A2 ĐH SPMN
11 Nguyễn Thị Nhiên 25/11/1973 Giáo viên 3A3 CĐ SPMN
12 Bùi Bích Ngọc 03/10/1989 Giáo viên 3A3 ĐH SPMN
13 Hoàng Thị Thuỷ 04/11/1968 Giáo viên 4A1 CĐ SPMN
14 Bùi Thị Kim Nhung 10/03/1974 Giáo viên 4A1 ĐH SPMN
15 Nguyễn Thị Phương 03/04/1972 Giáo viên 4A2 ĐH SPMN
16 Lê Thị Kim Oanh 17/01/1963 Giáo viên 4A2 TC SPMN
17 Hoàng Thị Thêu 02/04/1974 Giáo viên 4A3 ĐH SPMN
18 Đào Thị Hồng Phúc 29/02/1984 Giáo viên 4A3 ĐH SPMN
19 Nguyễn Thị Thuý 01/09/1969 Giáo viên 4A4 ĐH SPMN
20 Nguyễn Thị Duyên A 29/02/1980 Giáo viên 4A4 ĐH SPMN
21 Nguyễn Thị Thuỷ 21/02/1974 Giáo viên 5A1 ĐH SPMN
22 Vũ Thị Thuý Hường 19/06/1973 Giáo viên 5A1 ĐH SPMN
23 Nguyễn Thị Thuyết 20/04/1981 Giáo viên 5A2 ĐH SPMN
24 Lê Thị Liễu 08/10/1976 Giáo viên 5A2 ĐH SPMN
25 Hoàng Thị Thu Hà 13/02/1976 Giáo viên 5A3 ĐH SPMN
26 Ng. Thị Thu Hương 29/10/1973 Giáo viên 5A3 ĐH SPMN
27 Hà Thị Hồng Thái 26/09/1979 Kế toán Tổ văn phòng ĐH TCKT
28 Vũ Thị Kha 26/07/1991 Y tế TC Y
29 Bùi Thị Thảo 22/07/1986 Thủ quỹ - VT ĐH TCKT
30 Nguyễn Thị Hương 20/06/1980 NV phục vụ Tổ phục vụ CĐ Nấu ăn
31 Phạm Thúy Ngân 20/11/1977 NV phục vụ CĐ Nấu ăn
32 Vũ Thị An 25/12/1973 NV phục vụ CĐ Nấu ăn
33 Bùi Thị Thu Hà 12/02/1988 NV phục vụ TC Nấu ăn
34 Đỗ Thị Ngân 25/08/1981 NV phục vụ TC Nấu ăn
35 Vũ Văn Yên 1950 Bảo vệ Bảo vệ - Lao công KCM
36 Vũ Xuân Bản 1950 Bảo vệ  
37 Hà Thị Hiên 1955 Lao công