Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 563
  • Trong tuần: 4296
  • Tất cả: 540427
Kết quả cân đo giai đoạn 2 năm học 2017-2018

                                                

 

STT

Lớp

Số học sinh được cân

Nam

Nữ

Cân nặng

theo tuổi

(0-5 tuổi)

Chiều cao

theo tuổi

(0-5 tuổi)

Cân nặng

theo chiều cao/chiều dài

(0-5 tuổi)

 

Cân nặng

theo tuổi

(61-78 tháng)

 

Chiều cao

theo tuổi

(61-78 tháng)

BMI theo tuổi

(61-78 tháng)

BT

SDD

thể nhẹ cân

BT

SDD

thể thấp còi

BT

Thừa cân

Béo phì

SDD

thể gầy còm

BT

 

SDD

thể nhẹ cân

BT

SDD

thể thấp còi

BT

Thừa cân

Béo phì

SDD

thể gầy còm

MĐV

MĐN

MĐV

MĐN

MĐV

MĐN

MĐV

MĐN

MĐV

MĐN

MĐV

MĐN

1

NT

24

9

15

22

2

 

23

1

 

23

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3A1

23

12

11

22

1

 

21

2

 

19

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3A2

21

12

9

21

 

 

17

4

 

19

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3A3

20

12

8

20

 

 

13

7

 

18

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4A1

24

8

16

24

 

 

22

2

 

23

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4A2

22

13

9

21

1

 

22

 

 

21

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4A3

27

11

16

26

1

 

26

1

 

26

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

4A4

26

14

12

26

 

 

26

 

 

25

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

5A1

42

25

17

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

40

 

 

40

 

 

24

7

9

 

 

10

5A2

40

16

24

6

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

34

 

 

34

 

 

22

8

4

 

 

11

5A3

43

26

17

7

 

 

7

 

 

5

1

1

 

 

35

1

 

36

 

 

29

2

4

1

 

Tống số trẻ:

312

158

154

197

5

 

185

17

 

187

10

2

3

 

109

1

 

110

 

 

75

17

17

1

 

Tỷ lệ:%

100

51

49

63

1.6

 

59.3

5.5

 

60

3.2

0.6

0.8

 

35

0.4

 

35.2

 

 

24

5.5

5.5

0.4

 

 

 

                                                                                                                                                                    TM. NHÀ TRƯỜNG