Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 446
  • Trong tuần: 3365
  • Tất cả: 433494
Danh sách trẻ lớp 5A2 năm học 2017-2018
Stt Họ và tên trẻ Ngày tháng năm sinh Giới tính
1 Bùi Nguyễn Phương Anh 10/01/2012 Nữ
2 Đỗ Hoàng Châu Anh 26/11/2012 Nữ
3 Vũ Trường An 26/08/2012 Nam
4 Trần Ngọc Ánh 21/04/2012 Nữ
5 Nguyễn Thị Hà Anh 16/12/2012 Nữ
6 Hoàng Hải Bình 07/02/2012 Nam
7 Nguyễn Phú Bảo 11/05/2012 Nam
8 Phạm Hữu Hưng Đạt 21/08/2012 Nam
9 Phạm Minh Hằng 30/04/2012 Nữ
10 Ngô Ngọc Hà 20/09/2012 Nữ
11 Nguyễn Trường Hải 22/09/2012 Nam
12 Vũ Huy Hải 11/10/2012 Nam
13 Bùi Huyền Hòa 10/06/2012 Nữ
14 Trần Tiến Huy 02/08/2012 Nam
15 Vũ Gia Huy 20/08/2012 Nam
16 Trương Gia Hân 27/8/2012 Nữ
17 Nguyễn Phúc Khang 05/07/2012 Nam
18 Trịnh Phú Khương 26/10/2012 Nam
19 Vũ Thùy Linh 15/12/2012 Nữ
20 Thái Thanh Mai 11/03/2012 Nữ
21 Nguyễn Mai Ngọc 16/02/2012 Nữ
22 Ngô Bảo Ngọc 28/8/2012 Nữ
23 Trần Minh Ngọc 15/06/2012 Nữ
24 Lê Thị Kim Ngân 1/11/2012 Nữ
25 Phạm Quang Nam 2012 Nam
26 Phạm Gia Phát 24/04/2012 Nam
27 Đoàn Hữu Hải Phong 24/05/2012 Nam
28 Phạm Tiến Phong  11/05/2012 Nam
29 Bùi Nguyễn Duy Phương 21/07/2012 Nam
30 Phạm Nhật Phương 03/12/2012 Nữ
31 Nguyễn Hà Phương 04/02/2011 Nữ
32 Cao Danh Quân 06/07/2012 Nam
33 Hà Thanh Sơn 06/2/2012 Nam
34 Hoàng Uyển Tâm 20/06/2012 Nữ
35 Lê Thị Hương Thủy 12/04/2012 Nữ
36 Phạm Thanh Thủy 17/11/2012 Nữ
37 Trần Hoàng Anh Thư 13/12/2012 Nữ
38 Nguyễn Vũ Kim Yến  28/5/2012 Nữ
39 Trần Mai Ngọc Vân 15/08/2012 Nữ