Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 340
  • Trong tuần: 5875
  • Tất cả: 613719
Cả nước đang thiếu 32.641 giáo viên mầm non

So với định mức quy định, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn còn tình trạng dôi cư và thiếu cục bộ ở các địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về đội ngũ mầm non, toàn ngành hiện có 474.396 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 

Trong đó, có 37.361 cán bộ quản lý; 316.616 giáo viên; 108.259 nhân viên. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế đạt 62,5%; tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,76.

Hiện nay cả nước còn thiếu 32.641 giáo viên mầm non.

Cán bộ quản lý có trình độ đào tạo trung cấp sư phạm trở lên 99,5%, trong đó, cao đẳng sư phạm trở lên 92,1%; giáo viên có trình độ đào tạo trung cấp sư phạm trở lên 98,3%, trong đó, cao đẳng sư phạm trở lên 62,2%. 

Về đội ngũ tiểu học: Số lượng giáo viên tiểu học: 397.098, Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn 395.987, đạt 99,72%, (trên Đại học 0,2%;  Đại học: 55,9%, Cao đẳng: 32,0%, Trung cấp: 12,0%);

Tỉ lệ trung bình giáo viên/lớp đạt 1,43. Tuy nhiên, tỉ lệ này không đồng đều ở các địa phương và vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ, trong đó có giáo viên dạy tiếng Anh, Tin học.

Còn về đội ngũ trung học thì số lượng giáo viên cả nước hiện có: 310.953 giáo viên Trung học cơ sở, trong đó số giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn 307.777, đạt tỉ lệ 98,98%. 

Tỉ lệ giáo viên/lớp trung bình toàn quốc đạt 2,05; 150.721 giáo viên trung học phổ thông, trong đó số giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn 150.111, đạt tỉ lệ 99,60%. Tỉ lệ giáo viên/lớp trung bình toàn quốc đạt 2,32.

Tuy nhiên, so với định mức quy định, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn còn tình trạng dôi cư và thiếu cục bộ ở các địa phương. 

Nguồn http://giaoduc.net.vn